Menedžment človeških virov

Human Resources Management

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kohont

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente vpelje v problematiko dela z ljudmi v organizacijah. Najprej obravnavamo pojem in razvoj kadrovskega menedžmenta ter osvetlimo strateški pomen kadrovskih virov in prehod na menedžment človeških virov, kot osnovo za iskanje ravnovesja med cilji organizacije in zadovoljstvom ter zavzetostjo sodelavcev. Nato skozi različne teorije, modele oblikujemo celovito sliko menedžmenta človeških virov v razmerju do drugih vidikov menedžmenta in z vidika njegove razčlenjenosti. Izpostavljamo zlasti: analizo dela in določanje lastnosti delavcev, načrtovanje kadrov, pridobivanje, izbiranje in uvajanje sodelavcev, kadrovsko administracijo, zagotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti, oblikovanje dela in kakovost delovnega življenja, razvoj in kariera sodelavcev, nagrajevanje in plače ter internacionalizacijo menedžmenta človeških virov. Veliko časa je posvečeno samostojnemu individualnemu delu in skupinskemu projektnemu delu v sodelovanju z organizacijami, z namenom spoznavanja in uporabe različnih tehnik.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 01.03.2019