Medosebno komuniciranje

Interpersonal communication

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Metka Kuhar

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Glavni obravnavani vsebinski sklopi so: osnovni koncepti, značilnosti in procesi medosebnega komuniciranja; dialoško komuniciranje; socialna kognicija in medosebno komuniciranje; čustva in medosebno komuniciranje; jezik, govor in mišljenje; neverbalno komuniciranje; konflikti; samopredstavljanje in upravljanje z vtisi; osnovne komunikacijske značilnosti medosebnih odnosov; osnovne značilnosti komuniciranja v manjših skupinah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.09.2019