ZDA in ameriške politike v primerjalni perspektivi

The U.S.A. and American Policies in a Comparative Perspective

Obseg predmeta:

10,0 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 40 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Bogomil Ferfila

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina / angleščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

3. stopnja

    Izvedba na:

  • .interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet proučuje oblikovanje javnih politik v ZDA, pri čemer je dodan poudarek na razmerje med predsednikom (administracijo) in kongresom ZDA. Predmet razvija sekvenčni model oblikovanja javnih politik v ZDA, ozirajoč se tako na prednosti, kot tudi pomanjkljivosti tega pristopa. Študentje se bodo srečali z najpomembnejšimi javnopolitičnimi procesi tako v legislativi, kot tudi izvršilni veji oblasti v ZDA, hkrati pa se bodo osredotočali na procese oblikovanja politik, vsebin javnih politik in nenazadnje na kriterije vpliva in učinkovitosti sprejetih politik. Na vseh teh področjih bo sočasno potekala primerjava med ZDA (predsedniški sistem) in sodobnimi parlamentarnimi sistemi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava