Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

Introduction to social science research methods

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Bojana Lobe

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Sociologija
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

1. Nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja: raziskovalna praksa (primeri), cilji, struktura procesa spoznavanja, znanstvena teorija in njena struktura, izkustvo, metoda. 2. Raziskovalne strategije in družboslovne paradigme: kvantitativno, kvalitativno in primerjalno raziskovanje ter pozitivizem in interpretativna paradigma; integracija metod. 3. Znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja: teorija in izkustvo, alternativni pristopi k pojasnitvi, vrste raziskav, udeleženci raziskave, pojem vzročnosti. 4. Kvantitativna, kvalitativna in primerjalna raziskava: bistvene značilnosti in potek raziskave (primeri); zbiranje podatkov in merjenje; problemi analize podatkov. 5. Družbena determiniranost raziskovanja: vrednote in problem objektivnosti, etika raziskovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.03.2019