Raziskovanje interneta v družbi

Research of Internet in Society

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 28 ur seminarjev, 4 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Skozi obravnavo internetnih študij kot znanstvene discipline se študenti najprej seznanijo z različnimi teoretskimi pristopi k pojasnjevanju internetnih fenomenov skozi psihološke, interakcijske, institucionalne in druge perspektive ter na tej osnovi snujejo in razčlenijo lasten raziskovalni problem. Nato študenti samostojno oblikujejo hipoteze, ki na teoretski ravni pojasnjujejo izbrani družbeni fenomen na internetu in služijo kot izhodišče za empirično raziskavo pri predmetu Raz. seminar.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava