Tretji tuji strokovni jezik: francoščina

Third foreign language: French for specific purposes

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Mojca Jarc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Francoščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Evropske študije
  • .magistrski program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti spoznavajo pragmatične, sociolingvistične in retorične značilnosti jezika. Pridobivajo temeljno splošno in strokovno besedišče, spoznavajo preprostejše slovnične strukture, stalne besedne zveze in posebnosti jezika stroke. Z reševanjem različnih jezikovnih nalog utrjujejo pridobljeno znanje in ga prenašajo na posebne komunikacijske situacije

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.05.2019