Strokovna praksa

Professional practice

Obseg predmeta:

5,0 KT / 147 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 57 ur seminarjev, 90 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Maja Garb

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Verzija:

POL-OBR

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Strokovna praksa na študijskem programu Politologija – obramboslovje vsebuje spoznavanje institucij slovenskega obrambnovarnostnega sistema in drugih političnih, znanstvenoraziskovalnih in gospodarskih instituciji, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti ali za potrebe nacionalnovarnostnega sistema ter njihovega dela in organiziranosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.03.2019