Prvi tuji strokovni jezik III: angleščina

Foreign language III: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 51 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 21 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Mojca Jarc

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. in lekt. dr. Leonora Flis

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Mojca Jarc

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se seznanijo s pristopom in tehnikami obravnave, predstavitve, analize in interpretacije zahtevnejših avtentičnih besedil in temeljnih listin s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava. Analizirajo in tvorijo prepričevalna besedila v angleškem jeziku. Sodelujejo pri izdelavi problemsko naravnanih projektov in urijo veščine argumentativne debate v tujem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 19.03.2019