Praktikum

Practicum

Obseg predmeta:

5,0 KT / 90 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 60 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mirt Komel

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Eva Vrtačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Verzija:

KULT

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Študenti delovno prakso opravijo bodisi raziskovalno bodisi na terenu v obliki organiziranja ali sodelovanja pri organizaciji različnih kulturnih projektov v zasebnih institucijah ali javnih kulturnih zavodih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.07.2019