Primerjalni politični sistemi

Comparative Political Systems and Governments

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Igor Lukšič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Blaž Vrečko Ilc

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Verzija:

Igor Lukšič

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet seznanja s strukturo in delovanjem posamičnih tipičnih političnih sistemov. V prvem delu študente ponovno seznani z metodologijo preučevanja primerjalih političnih sistemov ter s temeljnimi koncepti (država, nacionalna država, moč, suverenost, različne oblike demokracije, avtoritarni sistemi, veje oblasti), s katerimi so se študentje sicer že seznanili pri predmetu Primerjalna politika. V drugem delu se predmet ukvarja z odnosom med politiko in družbo (politična kultura, volilni siste

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava