Zunanja politika

Foreign Policy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava teorijo in prakso zunanje politike. Obravnavani so državocentrični teoretski pristopi k analizi okolja zunanje politike in pristopi analize zunanje politike, ki izhajajo z ravni analize pod nacionalno državo. Zunanjepolitični proces in vsebina zunanje politike bosta obravnavana konceptualno in praktično - na posameznih primerih zunanjepolitične analize malih držav in izbranih velikih sil. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.03.2019