Volilne študije

Electoral Studies

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Krašovec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet preučuje raznovrstne sklope volilnih študij, ki se nanašajo na volitve v različna predstavniška telesa in na referendumih. Poudarek je na institucionalni ureditvi širših vprašanj volitev ter učinkih ureditev konkretnih vprašanj volitev in volilnih procesov. Posebej so izpostavljene omenjene tematike v Sloveniji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava