Upravljanje gospodarskih družb

Corporate governance

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Rus

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Sodobna korporacija temelji na ločitvi lastniške in kontrolne funkcije: lastništvo podjetja je v rokah razpršenih delničarjev, medtem ko podjetja vodijo profesionalni managerji. S tem se pojavi problem upravljanja oz. vprašanje, kako zagotoviti, da bo management odgovorno gospodaril s 'tujim denarjem' (Brandeis 1914). Namen predmeta je umestiti ta temeljni problem upravljanja v zgodovinski, institucionalni in socialni kontekst ter pregledati teoretične osnove, ki predstavljajo vir za regulacijo.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava