Teorije mednarodnih odnosov

Theories of International Relations

Obseg predmeta:

5,0 KT / 59 (30 ur predavanj, 29 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Marko Lovec

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Jure Požgan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predpostavke, razvoj in smisel teorij v družboslovju, politologiji in mednarodnih odnosih. Spoznavni interes in njihova notranja struktura teorij (področje ali predmet teoretiziranja). Tradicija političnega realizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Tradicija liberalizma v mednarodnih odnosih in politologiji. Tradicija marksizma, zgodovinske sociologije in kritične teorije v mednarodnih odnosih in politologiji. Aplikacija teorij na kontretne primere.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava