Teorija in tehnike vodenja

Theory and techniques of leading

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (27 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 3 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kohont

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na: Klasične in sodobne teorije vodenja. Vodenje kot proces. Razmejitev med managementom in vodenjem. Stili vodenja. Potencial za vodenje, osebnostne značilnosti in kometence vodij. Merjenje in detekcija vodstvenega potenciala. Instinktivna osnova vodenja. Vodenje in čustvovanje. Vodenje in izražanje. Vodenje v različnih sektorjih. Vodenje in vizija. Cilji in namen vodenja. Ustvarjalno vodenje in vodenje ustvarjalnosti. Vodenje in zavzetost. Strateško vodenje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava