Tehnike pogajanj

Negotiations

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 20 ur vaj, 10 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Boštjan Udovič

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Danijel Crnčec
  • zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava večstranska in dvostranska diplomatska in poslovna pogajanja. Študenti bodo spoznali značilnosti, pravila in faze pogajanj ter posebnosti večstranskih in dvostranskih pogajanj, vpliv kulture, priprave na in vodenje pogajanj: individualno in skupinsko pogajanje, strategijo in taktiko pogajanj, pogajalske tehnike in strategije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.03.2019