Študije življenjskega poteka

Life Course Studies

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (26 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Švab

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andreja Živoder

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet predstavlja ključne teoretske in empirične ugotovitve o značilnostih in spremembah življenjskih potekov in prehodov v sodobnih zahodnih družbah. Ključne spremembe v življenjskih potekih pozne modernosti so umeščene v kontekst poznomodernih družbenih sprememb (refleksivna individualizacija, demografske spremembe, spremembe v družinskem življenju, spremembe v izobraževanju, sferi dela in zaposlovanja, razmerja med spoloma ipd.).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 17.03.2019