Sodobni parlamentarizem in zakonodajni postopek

Contemporary Parliamentarism and Legislative Procedure

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Danica Fink Hafner

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Bogomil Ferfila
  • prof. dr. Alenka Krašovec
  • doc. dr. Meta Novak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet predstavi zgodovinski razvoj političnega predstavništva do sodobnega parlamentarizma, ki ga obravnava z vidika različnih formalnih in neformalnih funkcij, pomembnih za delovanje političnega sistema.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava