Sociologija družbenih sprememb

Sociology of social change

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Tamara Pavasović Trošt

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se osredotoča na ključne sociološke pojme in teorije, ki pojasnjujeo družbene spremembe, in obravnava njihovo uporabo v analizah makrodružbenih sprememb.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava