Skupna zunanja in varnostna politika

Common Foreign and Security Policy of the European Union

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (26 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Malešič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Jelena Juvan
  • asist. dr. Jure Požgan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Objektivna potreba po zunanjepolitičnem sodelovanju članic Evropskih skupnosti. Pravna podlaga, mehanizmi in način vodenja Evropskega političnega sodelovanja. Uvedba Skupne zunanje in varnostne politike kot "drugega stebra" EU in njena umestitev v strukturo organov EU. Razglasitev "Skupne varnostne in obrambne politike" in oblikovanje EU kot varnostne skupnosti. Razmerje v začasnem trikotniku EU, Zahodnoevropska unija in NATO.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 29.03.2019