Raziskovalni seminar

Research Seminar

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 28 ur seminarjev, 4 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Gregor Petrič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je, da slušatelji opravijo vse faze raziskave na področju družbenih vidikov novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij po postopkih pozitivne raziskovalne paradigme. Predhodni elaboraciji raziskovalnega problema, konceptualizaciji in pojasnjevalnemu modelu s teoretsko utemeljenimi vzročno-posledičnimi hipotezami sledi postopek operacionalizacije, na osnovi katere študenti zberejo podatke in z ustreznimi statističnimi analizami preverijo teoretični model.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 20.08.2019