Prvi tuji strokovni jezik III: ruščina

Foreign language III: Russian for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Larisa Gabrovšek

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnava nekoliko zahtevnejhših strokovnih besedil; vaje v utrjevanju specifičnih struktur, značilnih za jezik s področja mednarodnih odnosov; pisanje koherentnih, strokovno natančnih in vsebinsko ustreznih besedil; razprava o aktualnih političih dogodkih. Analiza primerov političnega govorništva.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 16.05.2019