Projektno tržno raziskovanje

Marketing Research Projects

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (26 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 11 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je nadaljevanje Osnov tržnega raziskovanja in je namenjen usposabljanju za zahtevnejše, samostojne raziskovalne vloge. Obravnava predvsem tiste multivariatne metode za analize podatkov, ki so v marketinškem raziskovanju oziroma tržnem komuniciranju najpogosteje uporabljene. Ključno je sprotno aktivno delo na analitično zahtevnejšem skupinskem marketinškem raziskovalnem projektu (izjemoma individualni nalogi) zastavljenem pri Osnovah tržnega raziskovanja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava