Primerjalni evropski industrijski odnosi

Comparative European Industrial Relations

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Miroslav Stanojević

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava razmerja med delojemalci in delodajalci v izbranih evropskih družbah. Po predstavitvi konceptualnih izhodišč sledi primerjava industrijskih odnosov v šestih evropskih državah – Nemčiji, Švedski, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji in Sloveniji. Cilj je identifikacije skupnih značilnosti in posebnosti obravnavanih sistemov industrijskih odnosov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava