Politika mednarodnega prava

International Law

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Bojko Bučar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se seznanijo z normami, ki urejajo odnose v mednarodni skupnosti, in s tem, kakšni naj bi bili ti odnosi. Pri tem spoznajo vire mednarodnega prava, subjekte mednarodnega prava od držav do posameznika, organe, pristojne za občenje v mednarodni skupnosti, temeljne sestavine državnosti, temeljne pravice in dolžnosti držav, kot tudi posameznikov, sistem kolektivne varnosti in sredstva mirnega reševanja sporov. Ker predmet zajema skoraj vso celoto normiranih odnosov v mednarodni skupnosti, s

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava