Politična kultura

Political Culture

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obsega vsebine in metode znanstvenega pristopa k proučevanju večplastnega fenomena politične kulture, na kateri temelji stabilnost oz. spreminjanje političnega sistema, političnega obnašanja političnih akterjev, njihove politične zavesti ipd.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava