Novinarska praksa I

Journalism practice I

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 60 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Nataša Logar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Študent za opravljanje novinarske prakse izbere uredništvo v tiskanem mediju, na radiu, televiziji ali internetnem mediju. Za stik Katedre za novinarstvo z medijskimi hišami skrbi koordinator, ki se dogovarja, kje se praksa lahko opravlja, in študentom ponuja nabor medijskih hiš in novinarskih uredništev, ki jih lahko izberejo za opravljanje prakse.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 27.03.2019