Metode kvalitativne analize

Methods of qualitative analysis

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Velikonja

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Anton Kramberger

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

V študijskem programu je poudarek na logiki in organizaciji raziskovalnega procesa ter na naslednjih metodah: terensko raziskovanje oz. opazovanje z (delno) udeležbo, polstrukturirani intervju, biografska metoda in fokusna skupina. Predmet je oblikovan tako, da imajo študenti poleg osnovnih epistemoloških in splošnih metodoloških znanj tudi možnost poglobljenega ukvarjanja s posameznimi metodami, ki jih uporabijo in preizkusijo v individualnem ali timskem raziskovalnem delu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.07.2019