Mediji in občinstva

Media and Audiences

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 47 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Breda Luthar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Dejan Jontes

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo obravnaval najpomembnejše pristope, ki tematizirajo razmerje med mediji in občinstvom. Prvi del predmeta obravnava klasične teorije medijskega vpliva, ki so del intelektualne tradicije medijskih študij. Nadaljevanje bo posvečeno sodobnim teorijam aktivnega občinstva ali t. i. študijam recepcije ter Bourdieujevemu modelu distinkcijske potrošnje. Zaključili bomo z razpravo o posledicah personalizacije medijske potrošnje v digitalni kulturi v kontekstu naturalizacije družabnih omrežij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.03.2019