Kvalitativno raziskovanje

Qualitative research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 55 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 25 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Uhan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija
  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Uvod v kvalitativno raziskovanje. Tehnike kvalitativnega raziskovanja. Kvantitativna analiza podatkov. Pisanje poročil. Etične dileme v raziskovalnem delu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava