Kulturna in medijska globalizacija

Cultural and Media Globalization

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 14 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava teoretične kontroverze pojma globalizacija. Pozornost namenja deteritorizaciji kot ključni posledici globalizacije in analizira globalno v konfrontaciji z nacionalnim. Vpelje pojem državljanstva s proučevanjem sodobnih teorij in z refleksijo državljanskih praks v globalnih sovisjih. Predmet se posveča analizi globalne medijske industrije in njenih posledic.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava