Krizni menedžment

Crisis Management

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 11 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Rus

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Helena Kovačič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se ukvarja s sodobnim podjetjem v globalnem poslovnem in socialnem okolju. Pri tem nas zanima, zakaj nekatera podjetja zaidejo v krizo, medtem ko se ji druga uspejo ogniti. Predmet se zato osredotoča na razumevanje organizacijske dinamike znotraj in med podjetji, kar predstavlja analitski okvir. Velik del predmeta obravnava praktično literaturo, vključno s študijami primerov. Naš cilj je združiti analitično in praktično znanje za razumevanje sodobnega podjetja. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava