Interesne skupine in lobiranje v EU

Interest Groups and Lobbying in the EU

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Danica Fink Hafner

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Damjan Lajh
  • doc. dr. Meta Novak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Predmet zajema značilnosti interesno-skupinskega sistema in interesno-skupinskega delovanja v okoliščinah političnega sistema EU ter mednarodno-primerjalni pogled na te fenomene.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava