Informacijski sistemi države in e-vladanje

Information systems of the state and E-governance

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 29 ur seminarjev, 3 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Jaroslav Berce

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Politike za razvoj informacijske družbe, s katerimi Slovenija odgovarja na izzive globalnega digitalno povezanega sveta. Z njimi se aktivno vključuje v procese, ki jih na področju informacijske družbe sprejema Evropa, ki je z »i2020 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje«, sprejela pobudo za spodbudo odprtega in konkurenčnega digitalnega gospodarstva.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava