Gospodarsko pravo

Corporate Law

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Rado Bohinc

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Barbara Rajgelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se podrobneje seznanijo s panogami pravnega sistema, ki so pomembne za delovanje gospodarskih subjektov. Študenti pridobijo znanja iz ustanavljanja in statusnih vidikov delovanja gospodarskih subjektov (gospodarsko statusno pravo), iz tržnega prava, ki zajema pravo varstva konkurence in pravo intelektualne lastnine, ter iz gospodarskega pogodbenega prava. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava