Evropska stališča in vrednote

European Values and Attitudes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Uhan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Evropska etnogeneza. Religijski profil Evrope. Vrednotna anatomija dela v EU. Zadovoljstvo in sreča v EU. Politika in vrednote v EU. Demokracija kot vrednota v EU. Družina v hierhiji vrednot.Evropsko javno mnenje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava