Drugi tuji strokovni jezik III: italijanščina

Foreign language III: Italian for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Nina Gorenc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Italijanščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja EU in mednarodnih organizacij, kritično razmišljanje o teh besedilih, spremljanje aktualnih dogodkov s področja mednarodnih odnosov in njihovo analiziranje. Razvijajo jezikovne spretnosti, potrebne za sodelovanje v panelnih diskusijah in debatah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava