Varnostne študije in varnostna politika

Security Studies and Security Policy

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Anton Grizold

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Predmet sestavljajo trije vsebinski sklopi: 1) epistemologija varnostnih študij (VŠ) (razvoj varnostnih študij po 2. Svetovni vojni, institucionalizacija VŠ kot posebne znanstvene discipline v družboslovju, pomen VŠ za proučevanje varnostnih pojavov v sodobnem svetu); 2. Oris teoretskih paradigem pojava sodobne varnosti kot okvira za oblikovanje varnostnih politik držav in mednarodnih varnostnih organizacij; 3. Uporaba relevantnih teorij pri analizi konkretnih varnostnih pojavov in problemov v sodobnem svetu (npr. pojav varnostnih skupnosti, trgovina z ljudmi kot varnostna grožnja, humanitarne in varnostne razsežnosti sodobnih migracij, itd.)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava