Spremljanje informacijske družbe

Information society phenomena

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet podaja pregled aktualnih vidikov preučevanja informacijske družbe in pristopov k njihovem spremljanju. Študenti oblikujejo in predstavijo lastno e-poslovno idejo, za katero pripravijo predlog raziskovalnega projekta.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava