Menedžment in globalizacija gospodarstva

Management and Globalisation

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (15 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina/angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Razvoj globalizacije in vpliv na management. Strukturne spremembe v svetu in izzivi za upravljanje. Načini in zakonitosti internacionalizacije. Dejavniki konkurenčnosti in kako jo krepiti, zlasti ko gre za majhne države in manjša podjetja. Strategija do multinacionalk in tujih neposrednih investicij. Organizacija multinacionalk in naloge globalnih menedžerjev. Posebna pozornost se posveča problematiki slovenskih podjetij, izzovom, ki pri tem nastajajao za menedžerje kadrovskih služb. Predmet se bo na izrednem študiju izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.05.2019