Kulture in multikulturalizem

Cultures and Multiculturalism

Obseg predmeta:

6,00 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ksenija Šabec

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Mirt Komel
  • izr. prof. dr. Anton Kramberger

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo vseboval konceptualne razjasnitve osnovnih kategorij in teoretskih razhajanj, analitične pojasnitve in kritičen vpogled v binarnost globalizacijskih procesov ter seznanjanje s kulturnimi/družbenimi razlikami in 'komunikacijskimi šumi' v sedanjosti. Prav tako se bo dotikal konkretnih praks (npr. sodnih idr.), ki se dotikajo problematike trka večinske in manjšinskih kulture ter vprašanja multikulturalizma.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava