Islam in Zahod

Islam and the West

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (10 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. ddr. Aljoša Pužar

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Kulturologija - kulturne in religijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Cilji predmeta so informirati, predstaviti in analizirati načine stikov, sporazumevanj in sporov med evropskim in islamskim kolektivnim izkustvom, to pa s posebnim ozirom na razlike v srednjeveškem in modernem, tj. post-renesančnem kontekstu. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava