Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov

Research in the area of graduates employability

Obseg predmeta:

4,0 KT / 10 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Samo Pavlin

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Tomaž Deželan

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • .magistrski program Družboslovna informatika
  • .magistrski program Komunikologija
  • .magistrski program Politologija - politična teorija

Kratka vsebina predmeta:

- opredelitev in razumevanje koncepta zaposljivosti in kompetenc - empirične študije zaposljivosti na terciarni (visokošolski ravni) - empirične študije zaposljivosti na sekundarni (srednješolski ravni) - razumevanje kompetenčnega pristopa - lastno raziskovanje

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 20.09.2018