Uvod v jezik stroke - italijanščina

Introduction to the language for specific purposes - Italian

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Nina Gorenc

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
  • *univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti
  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

1. Branje in analiza avtentičnih družboslovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v znanstvenih in strokovnih revijah, listine); 2. Naloge za usvajanje in širjenje temeljnega družboslovnega besedišča in terminologije v italijanskem jeziku; 3. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil; 4. Vaje v uporabljanju slovničnih funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za področje družboslovja; 5. Obravnavanje načel učinkovitega javnega nastopanja v italijanskem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.03.2018