Upravni procesi

Administrative processes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Til Rozman

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet podaja vsebine; definicija upravljanja, upravnih procesov, upravnih postopkov, teoretični in terminološki koncepti upravljanja in vladovanja, sodelovanje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, menedžerske strukture v vladovanju, relacija med vladovanjem in upravljanjem, postopki na operativni ravni javne uprave, temeljna načela upravnega postopka.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 01.06.2018