Varnost v informacijski družbi

Security in information society

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Uroš Svete

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Ključne teme predmeta so: informacijska varnost in varnostni aparat države (vključujoč obveščevalne in varnostne službe v obrambnem in notranjevarnostnem sistemu); opredelitev vpliva informacijske tehnologije na varnost posameznika, družbenih skupin in organizacij ter držav in mednarodne skupnosti; strateški in doktrinarni koncepti uporabe informacijske tehnologije v (nacionalni) varnosti: (strateško) informacijsko bojevanje, informacijske operacije, javna diplomacija, omrežna in kibernetska vojna (Cyberwar/Netwar), informacijska podpora v strateškem odločanju; preučevanje primerov (case studies) držav in njihovih informacijskih varnostnih politik le-te; informacijska tehnologija kot vir sprememb in razvoja posameznih delov nacionalnovarnostnega sistema; informacijska varnost in terorizem.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 31.01.2019