Svetovna politika

World politics

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (15 ur predavanj, 45 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Milan Brglez

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko
  • asist. dr. Danijel Crnčec

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • *univerzitetni program Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnosti
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet pokriva naslednja področja: -vprašanja oblikovanja svetovne politike, -socialne, politične in ekonomske značilnosti mednarodne skupnosti, -zgodovino oblikovanja mednarodne skupnosti, -izzive sodobne mednarodne skupnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 20.09.2018