Statistika v podatkovni analitiki

Statistics in data analytics

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

    Učitelji predmeta:

  • asist. mag. Emil Polajnar
  • izr. prof. dr. Damjan Škulj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet vključuje obravnavo statistike kot orodja v podatkovni analitiki, s pomočjo katere odkrivamo in prepoznavamo pomene v družboslovnih podatkih. Pri tem poleg uporabe statističnih metod za organizacijo, predstavitev, analizo in interpretacijo družboslovnih podatkov poudarjamo tudi principe upravljanja s podatki ter njihove vizualizacije z namenom posredovanja rezultatov statističnih analiz širši javnosti. Predmet gradi na znanjih iz predmeta Statistika ter jih nadgradi z naslednjimi vsebinami: - osnovna pravila in metode grafične predstavitve (vizualizacije) podatkov (osnovna pravila in metode), - osnovni principi urejanja, čiščenja in upravljanja s podatki, - kontingenčne tabele z dvema in tremi spremenljivkami in problem navidezne povezave, - primerjava srednjih vrednosti po skupinah (t-testi in analiza variance), - korelacijska in regresijska analiza (bivariatna in multipla linearna regresija, različne merske lestvice neodvisnih spremenljivk, predpostavke in njihovo preverjanje, osnove nelinearnih regresij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.03.2018