Statistika

Statistics

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

  Učitelji predmeta:

 • doc. dr. Bojana Lobe
 • asist. mag. Emil Polajnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Preko predstavitve (1) osnovnih teoretičnih konceptov s področja statistike, (2) praktičnih primerov uporabe statističnih podatkov in statističnih metod v družboslovju ter (3) uporabe spletnih aplikacij in enostavnih programskih orodij za statistično analizo podatkov bodo študenti spoznali naslednje vsebine: Osnovni statistični pojmi, opisne metode statistične analize (urejanje ter predstavitev podatkov, srednje vrednosti, mere variabilnosti, mere asimetrije in sploščenosti, oblike porazdelitev), bivariatne metode statistične analize (analiza povezanosti za različne tipe spremenljivk, bivariatna linearna regresija kot metoda za analizo odvisnosti), normalna porazdelitev, inferenčna statistika (osnove vzorčenja, vzorčne porazdelitve, ocenjevanje parametrov z intervali zaupanja, preizkušanje domnev o parametrih, povezanosti in odvisnosti).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.12.2018