Retorika

Rhetoric

Obseg predmeta:

6,0 KT / 30 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Škerlep

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Uvodoma je razložen nastanek in razvoj antične retorike v Grčiji in Rimu, ker antično poreklo daje retoriki njeno identiteto in pojmovni aparat; potem so predstavljeni tudi nekateri sodobni avtorji, ki klasično retoriko razlagajo v navezavi s sodobnimi disciplinami. Osrednji del predmeta tvori podrobna predstavitev integralnega sistema klasične retorike. Posebna pozornost je posvečena praktični aplikaciji retoričnih načel v praksi govornega nastopanja in pisanja besedil, v tem okviru rabi etosa, patosa in logosa, izboru in oblikovanju argumenta, zgradbi, stilistično obdelavi, še posebno retoričnim figuram in drugim elementom prepričljivega govora ali besedila. V okviru seminarskega dela študenti sodelujejo s pripravo besedila govora vnaprej, potem pa z izvedbo govora v kontekstu konfrontacije dveh timov v pro et contra debati na kontroverzno temo.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.03.2018